หลักสูตรเรียนรู้การใช้งาน E-learning

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้งาน ระบบ kkhos.net
เอกสารประกอบการเรียน test test2
คำอธิบายคอร์สออนไลน์

-

รายการบทเรียน

สมหยง ประมาณกุล
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มีประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP มานานกว่า 8 ปี
  • จัดทำโปรแกรมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มามากกว่า 10 โปรแกรม
  • ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี (IT) มามากกว่า 8 ปี

คอร์สอื่นๆ


Course Image
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สมหยง ประมาณกุล

Course Image
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กรกนก อนุวัจนา

Course Image
หลักสูตรเรียนรู้การใช้งาน E-learning

สมหยง ประมาณกุล

Course Image
หลักสูตรทดสอบ 1234

สมหยง ประมาณกุล