อย่าให้นักเรียนเสพติดการทำงานใกล้เดตไลน์

ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องของเดตไลน์ อันเป็นกำหนดเส้นตายสำหรับการทำงานกันมาแล้ว ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดเดตไลน์นี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหรือการบ้านให้เสร็จทันเวลาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับตัวนักเรียนในการจัดระเบียบชีวิตของตัวเอง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน


อย่างไรก็ดี แม้ว่าการกำหนดเดตไลน์จะมีประโยชน์ แต่ถ้าการกำหนดนั้น ไม่อาจทำให้นักเรียนตระหนักและไม่รู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงานแต่เนิ่น ๆ และเลือกที่จะทำสิ่งเหล่านั้นในช่วงใกล้วันครบกำหนด ก็ย่อมจะกลายเป็นปัญหามากกว่าที่จะเป็นผลดี ซึ่งผลเสียของการเลือกที่จะเร่งรีบทำงานในช่วงใกล้เดตไลน์นั้น สามารถสรุปออกมา ดังนี้


งานที่ได้ออกมานั้นไม่ดี

การเร่งรีบทำงานในช่วงใกล้เดตไลน์นั้น ทำให้เราขาดความรอบคอบในการทำงาน และไม่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบอย่างละเอียด ส่งผลให้งานที่ออกมานั้นไม่ดี ไม่เรียบร้อย หรือขาดตกบกพร่องได้ ซึ่งแน่นอน ในเรื่องของการเรียน มันอาจจะส่งผลทำให้ได้คะแนนที่ไม่ดี หรือพลาดโอกาสในเรื่องต่าง ๆ ได้


อาจเกิดความผิดพลาดในงานและไม่มีเวลาเพียงพอในการแก้ไข

งานที่เกิดจากการทำงานในช่วงใกล้วันเดตไลน์นั้น มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงมาก เพราะด้วยเวลาในการดำเนินงานที่เร่งรีบ ทำให้เวลาในการตรวจสอบนั้นที่แทบจะไม่มี จึงทำให้งานที่ได้ออกมานั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้หลายจุด และด้วยเวลาที่กะชั้นชิดนั้น บางครั้งก็ไม่มีเวลามากพอที่จะแก้ไขให้ทันเวลา


มีปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากความเครียดจากที่ต้องทำงานจำนวนมากเพื่อให้ทันเดตไลน์

การทำงานใกล้วันเดตไลน์นั้น จะมีความกดดันเกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการกลัวว่างานจะไม่เสร็จทันเวลา หรืออาจกลัวว่าจะมีเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเครียดขึ้น และอาจหนักจนถึงขั้นเป็นโรคเครียดได้ 


ถูกมองเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง

การที่เลือกทำงานใกล้เดตไลน์นั้น แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานของแต่ละคน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ผู้ที่เลือกจะทำงานในช่วงที่ใกล้วันครบกำหนดนั้น มักจะถูกมองว่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งไม่ใช้อุปนิสัยที่ดีนักในการทำงาน และอาจจะมีผลต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ


ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

มีหลายคนที่เลือกจะโหมงานหนักในช่วงใกล้เดตไลน์โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพ เช่น ทำงานติดต่อกันโดยไม่พักผ่อน นอนดึก หรือ อดนอน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและอาจนำมาสู่การเจ็บป่วยด้วยอาการต่าง ๆ


เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิต

ในการใช้ชีวิตของคนเรานั้น การจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้สมดุลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะนำมาสู่รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เราจึงควรมีสมดุลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน เรื่องของครอบครัว หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว ซึ่งถ้าเราสามารถทำให้ทุกอย่างสมดุลได้ โดยไม่ไม่ลดทอนหรือเบียดแย่งในส่วนเวลาของกันและกัน ย่อมเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ถ้ามีด้านหนึ่งด้านใดมีปัญหาจนไปเบียดบังเวลาในส่วนอื่น ๆ นั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการทำงานหนักในช่วงใกล้เดธไลน์นั้น ย่อมเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ชีวิตขาดสมดุลขึ้นได้นั่นเอง


สำหรับการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานอย่างเหมาะสมนั้น ครูผู้สอนสามารถส่งเสริมนักเรียนได้ โดยการเน้นย้ำคำสั่งและระบุช่วงเวลาที่กำหนดของงานนั้น ๆ ให้นักเรียนเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนจดจำงานนั้นได้ ไม่หลงลืม และตระหนักถึงความสำคัญของงานนั้น ๆ


นอกจากนี้ การสอนให้นักเรียนบริหารเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ โดยวิธีที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดคือวิธีที่เรียกว่า  Eisenhower Box ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย ดไวต์ ไอเซนฮาวร์ (Dwight Eisenhower) ประธานาธิบดีคนที่ 34 แห่งสหรัฐอเมริกา  โดย Eisenhower Box นี้ จะแบ่งงานที่ต้องทำออกเป็น 4 ส่วน คือ

     - งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน คืองานที่ยังไม่ต้องทำในขณะนั้น แต่ต้องมีกำหนดเวลาที่จะทำให้ชัดเจน

     - งานที่สำคัญและเร่งด่วน : คืองานสำคัญที่ต้องรีบลงมือทำทันที

     - งานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน : คืองานที่สามารถเก็บไว้ทำในเวลาว่าง หรือหลังจากที่ทำงานอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

     - งานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน : คืองานที่สามารถขอให้คนอื่นมาช่วย เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา


การฝึกให้นักเรียนแบ่งหมวดหมู่ของงานที่ต้องทำด้วย Eisenhower Box นี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ และช่วยให้พวกเขาทำงานได้เรียบร้อย มีเวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียด และทำงานได้เสร็จทันเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นผลดีต่อการทำงานของนักเรียนแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะกลายเป็นผลดีต่อตัวของพวกเขาในอนาคต 

จะเห็นได้ว่า มีผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นจากการเร่งงานในช่วงเดตไลน์ แทนที่จะเป็นการทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ได้รับงาน ซึ่งแม้ว่าการเลือกที่จะเร่งงานในช่วงเวลาใกล้เดตไลน์จะไม่ใช่ความผิดอะไร และไม่ได้หมายความว่าจะทำงานออกมาไม่ดี แต่เมื่อเราต้องเร่งรีบมากขึ้น มันก็มีโอกาสที่งานที่ได้รับมอบหมายนั้น จะมีความผิดพลาดสูง ดังนั้น เพื่อไม่ให้นักเรียนติดนิสัยชอบทำงานใกล้ ๆ เดตไลน์ ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนการทำงานเสมอ และรู้จักที่จะทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนนั้นมีอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขาในอนาคตarticle related